Strona 3 z 7

Re: Kto stanowi liczbę 144 tysięcy - stare i nowe "światło"

: sob lip 15, 2017 8:52 pm
autor: Datsun
No dobrze, zatem wyjaśnij proszę...
Skoro ta liczba jest ciągle jeszcze kompletowana to co będzie z tymi chrześcijanami, którzy w przeciągu wieków nie stali się godni? Przecież Strażnica o ile sobie przypominam naucza, że ludzie z nadzieją "ziemską" pojawili się dopiero w latach trzydziestych dwudziestego wieku. Apostoł Paweł nauczał, że jest tylko jedna nadzieja. Podałem dane, że już w samym pierwszym wieku było około dwa razy więcej chrześcijan niż 144 tysiące. Co z resztą?

Re: Kto stanowi liczbę 144 tysięcy - stare i nowe "światło"

: sob lip 15, 2017 9:30 pm
autor: tadeusz2904
Robbo 1 zobaczysz jakas grupe(oczyma ap.Jana) i utozsamiarz z liczba 144 tys.
Bledne zalozenia w Obj5.10 jest inna grupa 14.3 inna 1.6 inna po prostu w niebie jest religia, jest wielbienie Boga.
,,krolowac na ziemi,,wcale nie oznacza panowania, rzadzenia,ja kroluje na swojej dzialce a oprocz psa nie ma nikogo.
Wyrwiesz z kontekstu Ef 5.27 i przypisujesz ogolu zebranym przez Pana Jezusa w niebie.
Chwalebny,bez skazy... dotyczy relacji miedzy malzankami.
Poczytaj 1Kor 6.9,10 co do zasady nie pojda do nieba, ale ,,lecz zostaliscie usprawiedliwieni w imie Pana Jezusa... ,,
Warto zauwazyc ze wybierajacym jest Pan Jezus.
Zbuduj fundamenty wiary na Pismie Swietym i nie wyrywaj wersetow z kontekstu to jeszcze porozmawiamy.

Re: Kto stanowi liczbę 144 tysięcy - stare i nowe "światło"

: pn sty 01, 2018 2:08 pm
autor: robbo1
Najpierw to,że w ks. Obj. czytamy,że "zostali wykupieni z ziemi".
Nikt inni ,tylko oni,tak jak tylko oni nauczyli się pieśni.
Nie tylko,że nikt poza nimi się tej pieśni nie nauczył
"nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć " Obj.14:3
"prócz stu czterdziestu czterech tysięcy".
Poza tym w Ef.5:27 czytamy o zborze gr. eklesia.
To nasz zbawiciel jest "głową zboru" Ef.5:23
Tak jak zbór jest poddany naszemu zbawicielowi,"t a k żony mężom".
Nie tak jak żony mężom ,tak ma być poddany zbór.
Podmiotem [wzorem jest zbór i jego przewodzenie przez naszego zbawiciela]
:jest zbór,
To za ten nasz zbawiciel: "wydał samego siebie"wer.25
"aby go uświęcić" wer.26
I to ten ma ,powinien być: "chwalebny,nie mający skazy czy zmarszczki".
Nie przypisuj mi niezrozumienia.
To,że nasz zbawiciel "wybiera" nie oznacza ,że nie ma w tym naszego udziału [przyzwolenia].
Nie uważasz,chyba ,że czyni to bez naszego przyzwolenia.
Poza tym w Ef.1:18 czytamy:
"Modlę się też o wasze wewnętrzne oświecenie,abyście mogli pojąć czym jest [jaka jest] nadzieja waszego p o w o ł a n i a...".
czy:
"...czym bogactwo chwały przeznaczonej dla t y c h ,którzy do niego należą" tj.powołanych.
Poza tym w Ef.4:3 czytamy :
"...zostaliście wezwani do jednej nadziei ,jaką daje wasze powołanie".
I w istocie istnieje "jedna nadzieja".
Niemniej dla kogo?
"wezwanych",czyli wybranych spomiędzy innych,inaczej zaproszonych,sprowadzonych.
"zostaliście wezwani..."
do jednej nadziei
"jaką daje wasze powołanie",jak np.do gry w reprezentacji.
Tak to człowieku
"zbuduj fundamenty wiary na natchnionym słowie inie wyrywaj z kontekstu to jeszcze pogadamy".

Re: Kto stanowi liczbę 144 tysięcy - stare i nowe "światło"

: śr lut 14, 2018 6:58 pm
autor: Natan
Jakże zaskakujące mogą być dla niektórych słowa Pana Jezusa: „A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios” (Mt 8,11). W Ewangelii według Łukasza wspomniano również o innych wiernych ery Starego Przymierza, którzy znajdą się w owym Królestwie: „Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych” (Łk 13,28). Tak więc, w Królestwie Bożym znajdą się również wszyscy prawdziwi prorocy Boży.

W tym miejscu ktoś może wyrazić wątpliwość odnośnie miejsca, w którym znajdą się Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy, bowiem w Ewangelii Mateusza nazwano je Królestwem Niebios, co wskazywałoby na niebo, natomiast Łukasz wspomina o Królestwie Bożym, co w świetle nauk organizacji może odnosić się do ziemskiej sfery Królestwa Bożego. Jednakże w Biblii terminy Królestwo Niebios i Królestwo Boże używane są zamiennie i równolegle (Zobacz Mt 19,23-24; porównaj Mt 13,11 z Łk 13,10; Mt 13,31.33 z Łk 13,18.20). Co ciekawe, Pan Jezus, który powiedział, że Jego Królestwo nie jest z tego świata, utożsamił się ze swym Królestwem i powiedział do faryzeuszy: „Królestwo Boże jest pośród was” (J 18,36; Łk 17,20-21). Z pewnością Pan Jezus wchodzi w skład Królestwa Niebios, które tu nazwano Królestwem Bożym. Zapewne wejdą w jego skład również wszyscy zbawieni.

Poza tym, List do Hebrajczyków wspomina o wiernych sługach Bożych Starego Przymierza i podaje, że wszyscy oni zmierzali do ojczyzny niebieskiej: „Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala; wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić; lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto” (Hbr 11,13-16). Tym miastem jest Jeruzalem niebieskie (Hbr 12,22; Obj 21,2.9-27), stąd chrześcijanie żywią przekonanie, że Abraham i pozostali wierni żyjący przed przyjściem Zbawiciela kierowali swą nadzieję ku życiu w niebie. Abraham „oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg” (Hbr 11,10).

Re: Kto stanowi liczbę 144 tysięcy - stare i nowe "światło"

: pt mar 16, 2018 7:37 am
autor: Ann78
korba pisze:
Natan pisze:Z pewnością Pan Jezus wchodzi w skład Królestwa Niebios, które tu nazwano Królestwem Bożym. Zapewne wejdą w jego skład również wszyscy zbawieni.

Zapewne...? Czyli pewności NIE MASZ!

Korba, mam wrażenie, że się miotasz.
Powiedz, czy na prawdę poszukujesz Boga, czy tylko bronisz organizacji z jakiegoś powodu?

Re: Kto stanowi liczbę 144 tysięcy - stare i nowe "światło"

: sob mar 17, 2018 7:41 pm
autor: tadeusz2904
W skład Królestwa Bożego wejdą wszyscy zbawieni - dowodzącym, kierującym się to nie może podobać.

Re: Kto stanowi liczbę 144 tysięcy - stare i nowe "światło"

: sob maja 26, 2018 4:11 pm
autor: robbo1
Temat,kto przeplata się z dosłownością liczby ,lub nie.
O tym kto czytamy w Rym.8:14-17
To ci ,którzy "otrzymali ducha przybrania za synów" wer.15
To ci spomiędzy nas,którzy stwórcę nieba i ziemi nazywają z powodu z nim zażyłości swoim:
"Tatusiem".

Re: Kto stanowi liczbę 144 tysięcy - stare i nowe "światło"

: ndz wrz 30, 2018 2:14 pm
autor: ZG63
Liczba 144 tysiące to dość precyzyjna liczba, podobnie jak fakt, że dotyczy tylko wymienionych plemion(rodów) żydowskich.

Re: Kto stanowi liczbę 144 tysięcy - stare i nowe "światło"

: ndz paź 07, 2018 9:24 am
autor: robbo1
Tylko nie wszystkich.
Oczywiście problemem dla nas jest traktowanie liczby dosłownie,jej uczestników już nie.
Niemniej jest to liczna konkretna,zamknięta itp.
W przeciwieństwie "do wielkiej rzeszy".

Re: Kto stanowi liczbę 144 tysięcy - stare i nowe "światło"

: czw paź 11, 2018 2:31 pm
autor: Ilyad
ZG63 pisze:Liczba 144 tysiące to dość precyzyjna liczba, podobnie jak fakt, że dotyczy tylko wymienionych plemion(rodów) żydowskich.

Zgadzam się że liczba jest dosłowna, ale wymienione plemiona również muszą być dosłowne. Tylko przy takiej
, dosłownej Interpretacji możemy powiedzieć że "Biblia mówi". Każda interpretacja alegoryczna czy symboliczna tego fragmentu nie ma umocowania w samej Biblii.