Strona 1 z 1

List do Efezjan 6,17

: śr lip 18, 2018 6:25 am
autor: Natan
Weźcie też (…) miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.
List do Efezjan 6,17

Miecz – Słowo Boże jako broń

„Miecz Ducha” to kolejne określenie użyte w odniesieniu do Słowa Bożego (por. Hebr. 4,12). To jeden z elementów zbroi chrześcijanina. Tym mieczem mamy odpierać ataki szatana. Słowo Boże może tylko wtedy być skutecznie używane jako miecz, jeżeli dzieje się to w mocy Ducha Świętego. Ludzka mądrość i zaufanie pokładane we własnej sile są bronią zupełnie nieprzydatną w duchowej walce wierzącego.

W 2. Liście do Tymoteusza wierzący został przedstawiony jako żołnierz Chrystusa, który walczy dla sprawy swojego Pana na tej ziemi (2. Tym. 2,3-4). Walka ta nie jest skierowana przeciwko otaczającym nas ludziom, lecz przeciwko złym mocom w okręgach niebieskich (Efez. 6,12). Abyśmy mogli zwyciężać w walce dla Pana i ostać się przeciwko zasadzkom diabelskim, musimy spełnić pewne warunki.

Po pierwsze, od żołnierza wymaga się, żeby potrafił władać swoją bronią. Co pomyślelibyśmy o żołnierzu, który wyrusza na wojnę, a jeszcze nigdy nie miał w swojej ręce broni? Jego klęska byłaby nieunikniona. Dobra znajomość Słowa Bożego i zręczność w posługiwaniu się nim są niezbędne, jeżeli chcemy odnosić zwycięstwa naszym mieczem. Po drugie, opanowanie i poddanie się Bogu w posługiwaniu się Słowem są ważnymi cechami, które powinny wyróżniać żołnierza Jezusa Chrystusa. Co sądzisz o żołnierzu, który nietrzeźwy wyrusza na wojnę? Nie ma chyba nic, co powoduje więcej szkody, niż Słowo Boże w ręce nieopanowanego i samowolnego wierzącego. Czy jesteś obeznany ze Słowem Bożym, aby móc je skutecznie używać w duchowej walce? Najlepszy przykład pozostawił nam sam Pan Jezus, który walczył tą bronią, gdy był kuszony na pustyni przez szatana. On w doskonały sposób posługiwał się „mieczem Ducha” (Ew. Mat. 4,1-11).

Kalendarz Dobry Zasiew, kartka na dzień 18 lipca 2018.

ZAPRASZAM DO POBIERANIA APLIKACJI "DOBRY ZASIEW" NA SYSTEM ANDROID - CODZIENNE ROZWAŻANIA W TELEFONIE!
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.gbv_dillenburg.thegoodseed