Czy osoby zainteresowane mogą być Berejczykami?

W tym miejscu można omawiać i weryfikować na podstawie Pisma Świętego nauki Świadków Jehowy
Natan
Posty: 835
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: Czy osoby zainteresowane mogą być Berejczykami?

Postautor: Natan » śr cze 06, 2018 9:25 am

Drodzy, dyskusja zeszła na temat ewangelizacji i zasadniczego czynnika odnośnie przyjmowania zbawienia w Chrystusie.

Chciałbym zwrócić uwagę, że teksty brane w tym kontekście za zupełnie oczywiste niekoniecznie takimi są. Rozważmy jeden przykład:
Porównajmy 1 Tymoteusza 2:3-4 w trzech przekładach:

"Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym,
który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy" (BW).

"Szlachetne to i miłe w oczach naszego Wybawcy, Boga,
którego wolą jest, by ludzie wszelkiego pokroju zostali wybawieni i doszli do dokładnego poznania prawdy" (PNŚ).

"To (bowiem) jest dobre i godne przyjęcia przed Zbawicielem naszym, Bogiem,
który pragnie, by wszelkiego (rodzaju) ludzie byli zbawieni i doszli do pełnego poznania prawdy" (Interlinearny grecko-angielski Nowy Testament, J. P. Green, tłumaczenie własne).

Według pierwszego tłumaczenia, Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi bez wyjątku.

Według pozostałych dwóch przekładów Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi bez różnicy, to jest ludzi z różnych grup ludzi, lecz niekoniecznie wszystkich. Czyli Bóg pragnie zbawienia ludzi różnego pokroju lub rodzaju, zatem i Żydów, i pogan, bogatych i biednych, wykształconych i nieuczonych, itp. Z tych tłumaczeń wynika, że Bóg niekoniecznie pragnie zbawienia wszystkich ludzi bez wyjątku, lecz po prostu pragnie zbawienia ludzi wszelkiego pokroju.

Onezyfor
Posty: 27
Rejestracja: wt mar 13, 2018 3:16 pm

Re: Czy osoby zainteresowane mogą być Berejczykami?

Postautor: Onezyfor » śr cze 06, 2018 11:21 am

Dlatego nie możemy skupiać się na pojedynczych wersetach.
1 Tym 2:3-4 w połączeniu z 2 Piotra 3:9 rozjaśnia nam tę kwestię
Biblia Warszawska:
Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.
Biblia Tysiąclecia:
Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia.
Biblia Gdańska:
Nie omieszkiwać Pan z obietnicą, (jako to niektórzy mają za omieszkanie), ale używa cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali.

Natan
Posty: 835
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: Czy osoby zainteresowane mogą być Berejczykami?

Postautor: Natan » śr cze 06, 2018 12:17 pm

2 Piotra 3:9 też nie jest taki oczywisty.

Do kogo jest pisany ten list?

"Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę tak samo godną, jak i nasza" (2 Piotra 1:1, Biblia ekumeniczna).

Adresatami tego listu są ci, którzy otrzymali od Boga wiarę.

A zatem 2 Piotra 3:9 odnosi się też do wierzących, na co wskazuje drobny szczegół:
"Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy - chociaż niektórzy uważają, że zwleka - ale jest cierpliwy względem was, gdyż nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy się nawrócili" (Biblia ekumeniczna).

Pan jest cierpliwy "względem was" - pisze apostoł Piotr. List był odczytywany w kościele. Mogli go słuchać ludzie, którzy jeszcze się nie zdążyli nawrócić, np. dzieci ludzi wierzących albo przyjaźnie nastawieni do ewangelii współmałżonkowie lub krewni, którzy jeszcze nie poszli za Chrystusem.

Natan
Posty: 835
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: Czy osoby zainteresowane mogą być Berejczykami?

Postautor: Natan » śr cze 06, 2018 12:22 pm

Inna rzecz, to fakt, że przewija się we wpisach myśl, iż czynnikiem rozstrzygającym, jeśli chodzi o zbawienie grzesznika jest jego decyzja. Czyżby?

W Ewangelii Jana 6:65 (BW) Pan Jezus mówi: "Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może [inaczej: nie jest zdolny, nie potrafi, nie ma takiej mocy] przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca".

W Biblii Poznańskiej (rzymskokatolickiej, nie zapominajmy) jest napisane w przypisie do tego tekstu:

"Brak wiary jest także następstwem braku łaski, której człowiek nie otrzymał od Ojca. To oświadczenie spowodowało odejście wielu uczniów. Odeszli, ponieważ nie wierzyli, a nie wierzyli, ponieważ nie zostali pociągnięci przez Ojca".

Onezyfor
Posty: 27
Rejestracja: wt mar 13, 2018 3:16 pm

Re: Czy osoby zainteresowane mogą być Berejczykami?

Postautor: Onezyfor » śr cze 06, 2018 1:17 pm

Jana 1:12
Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał prawo stania się dziećmi Boga — tym, którzy wierzą w Jego imię, (Oblubienica BI)

Czy możliwa jest taka sytuacja: (hipotetyczna)
Głoszona jest mi ewangelia. Następnie oddaję się Jezusowi. Żyję zgodnie ze słowem.
A Bóg myśli. Po co On to robi, przecież go nie powołałem ?

Onezyfor
Posty: 27
Rejestracja: wt mar 13, 2018 3:16 pm

Re: Czy osoby zainteresowane mogą być Berejczykami?

Postautor: Onezyfor » śr cze 06, 2018 1:33 pm

Kontekst przytoczonego wcześniej Jana 6:65 podpowiada nam prostą zasadę jak rozpoznać czy ktoś jest powołany przez Ojca.

6: 64 Są jednak pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezusa bowiem od początku był świadom, kim są ci, którzy nie wierzą i kim jest ten, który Go wyda.
6:65 Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego1 Ojca.

Wierzymy Jezusowi - jesteśmy powołani
Nie wierzymy - nie jesteśmy

Natan
Posty: 835
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: Czy osoby zainteresowane mogą być Berejczykami?

Postautor: Natan » śr cze 06, 2018 2:09 pm

Onezyfor pisze:Jana 1:12
Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał prawo stania się dziećmi Boga — tym, którzy wierzą w Jego imię, (Oblubienica BI)

Czy możliwa jest taka sytuacja: (hipotetyczna)
Głoszona jest mi ewangelia. Następnie oddaję się Jezusowi. Żyję zgodnie ze słowem.
A Bóg myśli. Po co On to robi, przecież go nie powołałem ?


Nie jest możliwa taka sytuacja.

Przychodzą do Chrystusa tylko ci, których Bóg Mu daje:

Ew. Jana 6:37:
"Przyjdą do mnie ci wszyscy, których mi daje Ojciec, a ja nikogo z nich nie odtrącę." (Nowy Testament, Współczesny Przekład).
"Każdy, kogo daje mi Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, kto do mnie przychodzi, na pewno nie odtrącę". (Komentarz żydowski do Nowego Testamentu).

Tak też było w I wieku - w Izraelu zbawieni byli tylko wybrani z tego narodu, a pozostali ulegli zatwardziałości:

"Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski.
A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.
Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli; pozostali zaś ulegli zatwardziałości" (Rzymian 11:5-7, BW).

Natan
Posty: 835
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: Czy osoby zainteresowane mogą być Berejczykami?

Postautor: Natan » śr cze 06, 2018 2:24 pm

Onezyfor pisze:Kontekst przytoczonego wcześniej Jana 6:65 podpowiada nam prostą zasadę jak rozpoznać czy ktoś jest powołany przez Ojca.

6: 64 Są jednak pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezusa bowiem od początku był świadom, kim są ci, którzy nie wierzą i kim jest ten, który Go wyda.
6:65 Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego1 Ojca.

Wierzymy Jezusowi - jesteśmy powołani
Nie wierzymy - nie jesteśmy


Zgadza się, ale nawet sama wiara jest darem Bożym:

"Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił" (Rzymian 12:3, BW). Uwaga: każdemu, ale w kontekście Kościoła.

"Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa" (Efezjan 6:23, BW).

"Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć" (Filipian 1:29, BW).

"I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie" (Efezjan 1:19-20, BW). Uwaga: wierzymy dzięki działaniu tej mocy Boga Ojca, który wzbudziła z martwych Chrystusa i posadziła Go po prawicy Ojca.

Wierzymy dzięki łasce. Łaska poprzedza naszą wiarę:

Mowa o kaznodziei Apollosie: "Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli; gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli" (Dzieje Apostolskie 18:2, BW).

Wiara jest wzbudzana przez Jezusa, co widać na przykładzie uzdrowionego żebraka:

"Dzięki wierze w Jego imię wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie, a wiara przez Niego wzbudzona dała mu to pełne zdrowie, o czym na własne oczy mogliście się przekonać." (Dzieje Apostolskie 3:16, Biblia EIB).

Oczywiście dzieje się to zazwyczaj przez głoszenie z mocą Słowa Bożego:

"Tak więc wiara jest następstwem słuchania, jeśli się słucha słowa o Chrystusie." (Rzymian 10:17, Nowy Testament, Współczesny Przekład).

Oczywiście, dobrze wiemy, że nie wszyscy słuchacze uwierzą.

Onezyfor
Posty: 27
Rejestracja: wt mar 13, 2018 3:16 pm

Re: Czy osoby zainteresowane mogą być Berejczykami?

Postautor: Onezyfor » śr cze 06, 2018 3:09 pm

Zgadzam się z tym.

Chciałem żebyśmy to szerzej opisali ponieważ usłyszałem kiedyś skrót myśleniowy (agnostyka), że go Bóg nie wybrał to po co się starać...

Bóg nie wybiera na zasadzie przypadkowej wyliczanki - tylko stanu serca.
Jest to też dla wierzących bardzo pokrzepiające, ponieważ mamy świadomość, że nie zginie nikt kogo Bóg pozytywnie ocenił i powołał.
My tylko możemy być narzędziami na pewnym etapie tego procesu.

Onezyfor
Posty: 27
Rejestracja: wt mar 13, 2018 3:16 pm

Re: Czy osoby zainteresowane mogą być Berejczykami?

Postautor: Onezyfor » czw cze 07, 2018 11:50 am

To już chyba nie do nas pytanie ;)


Wróć do „Nauki Świadków Jehowy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości