Pojednanie w Bogu

Jeśli mógłbyś podzielić się z innymi swoimi przeżyciami lub tekstem Biblii, który szczególnie Ciebie poruszył to zapraszamy do opisania tego w tym dziale
Iskierka
Posty: 1285
Rejestracja: śr lis 11, 2015 8:49 am

Pojednanie w Bogu

Postautor: Iskierka » śr lip 04, 2018 8:32 am

Pojednanie w Bogu

List do Kolosan 1 : 19- 22
Ponieważ upodobał sobie Bóg żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem Swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych.”

W powyższym wersecie jest mowa o pojednaniu wszystkich rzeczy, które są na ziemi i na niebie. Nie chodzi tutaj o ludzi. Pismo nie mówi nam wiele o rzeczach, które znajdują się w niebie, wiemy jednak, że zostały one skalane przez bunt szatana i utraciły harmonijną relację ze swoim Stwórcą. Natomiast rzeczy na ziemi to cały świat roślin i zwierząt. Przez upadek człowieka w grzech został on oddzielony od Boga.
Pan Jezus pojedna ze sobą te rzeczy. To pojednanie to kolejny skutek Jego śmierci na krzyżu. W przyszłości stworzenie znów powróci do pełni harmonijnego współistnienia z Bogiem. Cenę za to zapłacił Pan Jezus na krzyżu. W świecie flory i fauny można z łatwością dostrzec wielkość Boga-Stwórcy. Zauważalne są także tragiczne skutki upadku w grzech. Gdy obsieje się pole pszenicą lub jęczmieniem, już po niedługim czasie można zaobserwować tysiące kiełków. To wywołuje w nas wdzięczność i uwielbienie dla wielkości Bożego stworzenia, ponieważ każde kiełkujące ziarno jest cudem. Jednak już kilka tygodni później z rozczarowaniem stwierdzamy, że chwasty są większe niż siew. To są właśnie skutki upadku w grzech, jednak zostaną one w przyszłości cofnięte – bez laboratoryjnych wysiłków człowieka - tylko na podstawie dokonanego dzieła odkupienia Pana Jezusa, a wówczas wszystkie rzeczy na ziemi i na niebie zostaną pojednane z Bogiem.

Być może rzadko myślimy o tym aspekcie Jego śmierci na krzyżu. Paweł pisze trafnie w Liście do Rzymian w 8 rozdziale: „Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd” oraz „Bo stworzenie z tęsknoty oczekuje objawienia synów Bożych”. Pojednanie wszechrzeczy, o którym tu mowa, nastanie, gdy objawimy się w chwale z naszym Panem. Dokona się ono w większości w Tysiącletnim Królestwie, natomiast zupełne pojednanie wszystkich rzeczy na niebie i na ziemi stanie się rzeczywistością dopiero w wieczności, gdy zostaną stworzone nowe niebo i nowa ziemia (2 Piotra 3:13).
W powyższym wersecie apostoł pisze o ludziach, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Zaczyna słowami : „i was”. Również i my byliśmy wcześniej Mu obcy. Ale to nie wszystko. W przeciwieństwie do rzeczy na niebie i na ziemi (czyli roślin i zwierząt), o których mowa jest w poprzednim wersecie, byliśmy nie tylko oddzieleni od Boga, lecz byliśmy również Jego wrogami. Nie ma tu mowy o aniołach. Święci aniołowie nie potrzebują pojednania, zaś upadli aniołowie nie mogą go dostąpić. Oferta pojednania dotyczy wyłącznie ludzi. Aby mogli z niej skorzystać, muszą uznać, że z natury są daleko od Boga i są Jego wrogami. Wróg Boży to ktoś, kto aktywnie sprzeciwia się Bogu. Niegdyś rzeczywiście tak postępowaliśmy, będąc obojętnymi wobec Bożej oferty łaski i próbując wbrew woli Boga zasłużyć sobie na miejsce w niebie przez swoje tak zwane „dobre uczynki”.

Jako wierzący wiemy jednak, że Pan Jezus pojednał nas z Bogiem. Nie jesteśmy już dłużej Jego wrogami lecz żyjemy z Nim w bliskiej relacji. Jak to jest możliwe? W swoim ziemskim ciele Pan Jezus pojednał nas przez śmierć. Po raz kolejny możemy podziwiać wielkość Jego dzieła. Nasz Zbawiciel zapłacił swoim życiem za to, aby móc pojednać nas z Bogiem.
Uczynił to, „...aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych”. Takie jest chrześcijańskie stanowisko: jesteśmy święci, niepokalani i nienaganni przed Bogiem. Cóż za wielki Zbawiciel, który dokonał tego doskonałego dzieła odkupienia, abyśmy – niegdyś wrogowie Boży – mogli zostać z Nim pojednani!
Istnieje zatem istotna różnica pomiędzy pojednaniem rzeczy, a pojednaniem ludzi. Rzeczy na niebie i na ziemi zostaną pojednane, gdy Bóg w przyszłości usunie grzech z wszechświata i nastanie zupełna harmonia, natomiast wierzący już są pojednani. Wszystko jest możliwe „przez śmierć” i „przez krew krzyża Jego”!

Tekst z „Dobry Zasiew” 4 -5 .07.2018 r.

Wróć do „Słowa, które dodają sił...”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości