Królestwo Boże to Nowe Jeruzalem

Jest to miejsce do dyskusji na wszelkiego rodzaju tematy Pisma Świętego
Awatar użytkownika
Datsun
Posty: 2806
Rejestracja: pt wrz 11, 2015 6:34 pm
Lokalizacja: Białystok

Królestwo Boże to Nowe Jeruzalem

Postautor: Datsun » czw lut 07, 2019 4:20 pm

Witajcie.
Przez wiele lat na swoim blogu zamieszczałem swoje przemyślenia na tematy Biblii jako Machabeusz. Pisywałem też kiedyś na różnych biblijnych forach pod tym pseudonimem. Niestety mój blog znikł z WP i naprawdę nie wiem dlaczego, bo zamieszczali tam przecież swoje reklamy i miałem jakieś 70 tys. odwiedzin tej strony co jest chyba niemałą liczbą. Pomyślałem więc sobie, że aby to nad czym pracowałem nie zanikło to co jakiś czas wrzucę tutaj pod rozważanie jakieś opracowanie.
Poniżej zamieszczam temat jak w tytule wątku:

"KRÓLESTWO BOŻE TO NOWE JERUZALEM
 
Niniejsze opracowanie jest kontynuacją tematu „Nowe Jeruzalem” , który z konieczności musiałem podzielić na kilka wątków z uwagi na rozmiar tego zagadnienia.
 
Królestwo Boże jest tematem bardzo popularnym wśród chrześcijan , co nie ulega raczej wątpliwości.
Modlimy się wszak wszyscy o jego przyjście w modlitwie Pańskiej „Ojcze nasz”. Pozornie , to ktoś mógłby pomyśleć , że na ten temat powstało już tak wiele artykułów , że nic nowego do tego dodać już nie można. W rzeczy samej jest tego mnóstwo , ale postaram się coś napisać na ten temat , a jak sądzę , to wielu czytelników moje wnioski mogłyby zaskoczyć. Podkreślam , że pragnę jedynie podzielić się swoimi spostrzeżeniami , a nie próbować narzucić komuś swoje poglądy. Mam też nadzieję , że dzięki temu czyjaś wiara zostanie wzmocniona.
Jeśli chodzi o definicję Królestwa Bożego , to jest z tym nie lada problem , bo ciężko jest zdefiniować to określenie. Niektórzy chrześcijanie powiedzieliby , że jest to „sprawiedliwość , pokój i radość w Duchu Świętym” , zgodnie ze słowami apostoła Pawła. Inni , że jest to niebiański rząd , który zaprowadzi na ziemi Boży porzedek. Zgadzam się z tym w zupełności.
Jednak , jak już w samym tytule tego artykułu podkreśliłem , to precyzując to określenie można też powiedzieć ,że Królestwo Boże , to miasto Nowe Jeruzalem , które zstąpi z nieba. Będę się więc starał udowodnić to , co napisałem , a argumenty rzecz jasna zaczerpnę z Pisma Świętego. Zachęcam więc do przeczytania tej treści oraz do zastanowienia się nad tym.
 
Zacznijmy zatem od tego , czego spodziewali się prorocy i „inni bohaterowie wiary”.
 
List do Hebrajczyków 11:10
„Oczekiwał (Abraham)bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.”
(BW)
 
Dla Abrahama obietnicą było miasto , które zobaczył i powitał z dala , jak napisane jest dalej:
 
List do Hebrajczyków 11:13-16
„13. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala; wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi.
14. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają.
15. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić;
16. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto.”

(BW)
 
Wszyscy ci „bohaterowie wiary” oczekiwali miasta , zbudowanego przez Boga. To miasto jest ich „ojczyzną”. Ojczyzną niebieską , jak przeczytaliśmy.
 
Zobaczmy co napisano jeszcze o nich dalej:
 
List do Hebrajczyków 11:39-40
„39. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica,
40. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas.”

(BW)
 
Jak należy rozumieć te słowa?
 
Czyżby prorocy i sprawiedliwi mieli nadzieję niebiańską?
 
 
Takie pytania nurtowały mnie przez długi czas , ponieważ powyższe fragmenty wskazują jakby mieli oni wszyscy pójść do nieba...
 
Przecież to nie miałoby poparcia w Piśmie Świętym , gdzie nadzieję królowania u boku Chrystusa przewidziano wyłącznie dla uczestników Nowego Przymierza , czyli uczniów Jezusa „wieku Ewangelii”.
 
Te pozorne sprzeczności wyjaśnić mogło tylko jedno:
 
Abraham i inni sprawiedliwi zmartwychwstaną w mieście Nowe Jeruzalem , które jest również punktem docelowym pielgrzymki każdego chrześcijanina.
 
Temat „zmartwychwstanie sprawiedliwych” opisałem w innym odrębnym artykule , który zachęcam przeczytać. Obecnie pragnę przejść do wyjaśnienia tego , co napisałem , czyli nadziei znalezienia się chrześcijan w mieście Nowe Jeruzalem.
 
Koniec świata , który ma nastąpić jest tematem niezwykle klarownym , jeśli chodzi o zagadnienia i nauki Pisma Świętego. Nie będę się na tym temacie obecnie zatrzymywał , gdyż mam zamiar opisać to w oddzielnym artykule. Wybawieniem od zagłady będzie nadchodzący Pan Jezus w swojej chwale , którego przyjścia oczekują chrześcijanie.
Pan Jezus przyjdzie rozliczyć swoje sługi oraz wylać sprawiedliwy gniew na nieposłusznych narodach. Dla jednych ludzi będzie więc to śmierć , a dla uczniów Jezusa wybawienie i nagroda.
 
Różne religie przyjście Pana tłumaczą na wiele sposobów. Jedni uważają , że przyjdzie w sposób niewidzialny , inne natomiast , że przyjdzie dosłownie w taki sam sposób , jak uczynił to za pierwszym razem. Inni natomiast twierdzą , że już przyszedł , z czym zgodzić się nie mogę i chyba większość braci podziela mój pogląd. Osobiście uważam , że przyjdzie w widzialny sposób jako Wielki Król i zasiądzie w swoim Królestwie tutaj na ziemi. Chrześcijanie spodziewają się pochwycenia i wyjścia na spotkanie nadchodzącego Pana , zgodnie ze słowami apostoła Pawła:
 
1 List do Tesaloniczan 4:16-17
„16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.”

(BW)
 
Co zatem wynika z tych słów?
 
Wniosek , który mi się nasuwa jest prosty:
 
PAN JEZUS PRZYCHODZI Z NIEBA NA ZIEMIĘ , A CHRZEŚCIJANIE BĘDĄ Z NIM RAZEM JUŻ NA ZAWSZE
 
 
Spójrzmy na pewne fragmenty Pisma , które mówią o nagrodzie dla uczniów Jezusa.
 
Objawienie 3:10-12
„10. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.
11. Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej,
12. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.”
(BW)
 
Nagrodą dla sług Jezusa będzie znalezienie się w mieście Nowe Jeruzalem , które zstąpi z nieba.
 
 
Objawienie 22:12-15
„12. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.
13. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.
14. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.
15. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je,”
(BW)
 
Zwróćmy uwagę na to , że otrzymanie nagrody jest ściśle związane z przyjściem Pana. Ci , którzy pozostaną na zewnątrz miasta znajdą się w opłakanej sytuacji. Na wszystkich ludzi , którzy pozostaną na zewnątrz zostanie wylany sprawiedliwy gniew Boga.
 
 
Objawienie 14:20
„I deptano tłocznię poza miastem, i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni tysiąca sześciuset stadiów.”
(BW)
 
„Ciemności zewnętrzne” są tematem , który opisałem odzielnie. Dotyczy on sytuacji na ziemi poza murami miasta Nowe Jeruzalem , które będzie już na ziemi. Poprzez te wersety , które zacytowałem powyżej chciałem wykazać , że wybawienie chrześcijan z ucisku , to znalezienie się w mieście.
 
KRÓLESTWO BOŻE , KTÓRE ZSTĄPI NA ZIEMIĘ , TO NOWE JERUZALEM.
 

Wielki tłum opisany w księdze Objawienia , to chrześcijański lud Boży , który znalazł się tam wychodząc z wielkiego ucisku. Wszyscy oni stoją przed tronem Bożym i służą Mu. Dowody na to , że wielki tłum z księgi Objawienia znajduje się w Nowym Jeruzalemie przedstawiłem w opracowaniu „Wielka rzesza”.
 
Jak już wspomniałem , przyjście Królestwa Bożego jest ściśle powiązane z przyjściem Pana Jezusa . Oto fragment , który proponuję rozważyć:
 
Ewangelia Mateusza 25:1-13
„1. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca.
2. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych.
3. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy.
4. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi.
5. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły.
6. Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie.
7. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy.
8. Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną.
9. Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie.
10. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi.
11. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam.
12. On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was.
13. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.”
(BW)
 
Zwróćmy uwagę na szczegóły , które są istotne w tej przypowieści:
 
-mowa jest o przyjściu Królestwa Niebios
-dotyczy to zabrania gotowych na przyjście Pana chrześcijan
-z Królestwem przychodzi Pan Jezus – Oblubieniec
 
Zabranie chrześcijan do Królestwa jest ściśle powiązane z gotowością oraz znalezieniem się wewnątrz niego , podczas , gdy pozostali , którzy okazali się niegodni pozostaną na zewnątrz.
Pozwoliłem sobie na przytoczenie tylko jednej przypowieści , ale wiele innych mówi przecież o tym samym.
Jedni znajdą się w Królestwie Bożym , a inni będą na zewnątrz. Wszystkie te przypowieści według mnie dotyczą Nowego Jeruzalem , które zstąpi przecież również z nieba na ziemię.
Pan Jezus rozpocznie swoje panowanie na ziemi pośród swoich nieprzyjaciół , o czym proroczo pisał psalmista:
 
Psalm 110:1-7
„1. Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje!
2. Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich!
3. Lud twój chętnie pójdzie za tobą W świętej ozdobie, Gdy wystawisz wojsko swoje; Młódź twoja zrodzi ci się Jak rosa z zorzy porannej.
4. Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.
5. Pan po prawicy twojej Zetrze królów w dzień swego gniewu.
6. Będzie sądził narody, pobije wielu Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka.
7. Będzie pił w drodze ze strumienia, Dlatego głowę podniesie.”
(BW)
 
Wielu chrześcijan zastanawia się nad tym w jaki sposób Pan Jezus będzie panował na ziemi i to pośród swoich nieprzyjaciół.
Jak to będzie możliwe?
Przecież Jezus , jako Wielki Król swoje rządy będzie sprawował z jakiegoś miejsca , prawda?
 
Zatem jakie miejsce do tego będzie odpowiednie?
 
Czyżby obecna Jerozolima?
Nie sądzę...
Proroctwa mówią wprost o zniszczeniu obecnej Jerozolimy:
 
Objawienie 16:17-19
„17. A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się.
18. I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie.
19. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego.”
(BW)
 
„Kamień na kamieniu nie pozostanie ze świątyni” , która zostanie odbudowana , a samo miasto zostanie również zburzone.
 
Nowe Jeruzalem , które zstąpi na ziemię po trzęsieniu ziemi będzie widoczne dla ludzi , którzy biadać będą w ciemnościach z powodu nadchodzącego Mesjasza.
 
Zdeprawowane narody , które będą na zewnątrz wyruszą na wojnę przeciwko Królestwu Bożemu -miastu Nowej Jerozolimie.
Planuję to opisać w opracowaniu „Wojna Armagedonu”.

 
Mam nadzieję , że niniejszy artykuł pobudzi do myślenia moich braci w Chrystusie oraz sympatyków Słowa Bożego. Większość chrześcijan spodziewa się zstąpienia Nowego Jeruzalem , ale dopiero podczas tysiącletnich rządów lub nawet po tysiącleciu. Problem polega na tym , że mało kto interesuje się tym tematem. Po zagłębieniu się natomiast w esencję tego zagadnienia okazuje się , że Nowe Jeruzalem jest tym rzeczywistym Królestwem , którego zstąpienia oczekujemy. W innym artykule opiszę i skomentuję pozorne sprzeczności , które przemawiają za tym , że może to nastąpić później niż przed końcem świata.Wątek ten będzie miał tytuł „Zstąpienie Nowego Jeruzalem” , który opiszę w nadchodzącym czasie. Niestety jestem zmuszony podzielić zagadnienie Nowe Jeruzalem na kilka tematów z uwagi na wielkość tego obszernego tematu.
 
Pozdrawiam wszystkich Pokojem Bożym."

Awatar użytkownika
tadeusz2904
Posty: 754
Rejestracja: ndz kwie 02, 2017 10:02 am

Re: Królestwo Boże to Nowe Jeruzalem

Postautor: tadeusz2904 » sob lut 09, 2019 7:02 pm

Datsun dla mnie za trudny temat chcesz żeby mi się mózgi zagotowały.

To już lepiej wracam do świadków.
Tam jest prościej .
Królestwo Boże - Rząd niebiański Jezus i 144 000 braci Jezusa wziętych z ziemi.

No i to jest królestwo ma króla, 144 000 członkowie rządu, siły zbrojne - potężni aniołowie , są poddani w większości sJ, program - przeobrażenie zniszczonej ziemi w raj.

W niebie Królestwo panuje - szatan zrzucony w 1914 r.
,,Nagi wyszedłem .. i nagi się tam wrócę.Hi 1,20(UBG).

Awatar użytkownika
Datsun
Posty: 2806
Rejestracja: pt wrz 11, 2015 6:34 pm
Lokalizacja: Białystok

Re: Królestwo Boże to Nowe Jeruzalem

Postautor: Datsun » sob lut 09, 2019 8:41 pm

tadeusz2904 pisze:Datsun dla mnie za trudny temat chcesz żeby mi się mózgi zagotowały.

To już lepiej wracam do świadków.
Tam jest prościej .
Królestwo Boże - Rząd niebiański Jezus i 144 000 braci Jezusa wziętych z ziemi.

No i to jest królestwo ma króla, 144 000 członkowie rządu, siły zbrojne - potężni aniołowie , są poddani w większości sJ, program - przeobrażenie zniszczonej ziemi w raj.

W niebie Królestwo panuje - szatan zrzucony w 1914 r.


To, że wytłumaczyli tak jak napisałeś nie oznacza, że robią to dobrze. ;)

Awatar użytkownika
tadeusz2904
Posty: 754
Rejestracja: ndz kwie 02, 2017 10:02 am

Re: Królestwo Boże to Nowe Jeruzalem

Postautor: tadeusz2904 » sob lut 09, 2019 9:09 pm

A Ty dobrze robisz mając bloga go nie linkując ?

Potem wrzucasz trudny temat o Królestwie Bożym i to mieszając proroków ,PJ,miejsce przyjścia, Nowe Jeruzalem - trzeba zajrzeć do Wnikliwe Poznawanie Pism.
,,Nagi wyszedłem .. i nagi się tam wrócę.Hi 1,20(UBG).

Awatar użytkownika
Datsun
Posty: 2806
Rejestracja: pt wrz 11, 2015 6:34 pm
Lokalizacja: Białystok

Re: Królestwo Boże to Nowe Jeruzalem

Postautor: Datsun » ndz lut 10, 2019 7:06 am

tadeusz2904 pisze:A Ty dobrze robisz mając bloga go nie linkując ?

Potem wrzucasz trudny temat o Królestwie Bożym i to mieszając proroków ,PJ,miejsce przyjścia, Nowe Jeruzalem - trzeba zajrzeć do Wnikliwe Poznawanie Pism.

Książka "Wnikliwe Poznawanie Pism" jest za mało wnikliwa pod tym względem ;)

Roman
Posty: 10
Rejestracja: śr maja 29, 2019 1:11 pm
Kontaktowanie:

Re: Królestwo Boże to Nowe Jeruzalem

Postautor: Roman » pn lip 22, 2019 8:26 pm

Zgadzam się z Datsunem, Nowa Jerozolima przedstawia przychodzące Królestwo Boże, większość argumentów jest właściwa, może tylko to pochwycenie. Każdy kto poważnie szuka Królestwa Bożego powinien zacząć nad tym tematem trochę posiedzieć, bo warto. Dużo więcej można się dowiedzieć na stronie www.synowieboga.pl gdzie ten temat również jest poruszany w kilku tematach. Gratuluję wnikliwości.


Wróć do „Różne zagadnienia Biblii”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość