Przymioty (atrybuty) Boże

Ogólne pojęcie istoty Boga, właściwe zrozumienie w oparciu o Pismo Święte
Natan
Posty: 879
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Przymioty (atrybuty) Boże

Postautor: Natan » czw paź 10, 2019 6:43 am

Przymioty (atrybuty) Boże

• Bóg jest duchem – Jana 4:24; dlatego wielbienie Go powinno łączyć ludzkiego ducha z Boskim duchem;
• jest nieśmiertelny i niewidzialny w swojej Boskiej istocie – 1 Tymoteusza 6:16; wymaga to wiary w nieoglądaną ludzkim wzrokiem rzeczywistość; bez takiej wiary nie można podobać się Bogu – Hebrajczyków 11:6; można o taką wiarę prosić – Łukasza 17:5; można ją budować przez słuchanie Słowa Chrystusowego – Rzymian 10:17;
• jest samoistny, to On jest Źródłem życia – Ew. Jana 5:26; Psalm 36:10; trzymajmy się blisko Źródła życia, to w Bogu przez Chrystusa mamy życie wieczne i nikt ani nic nie odłączy nas od Niego, jeśli przy Nim trwamy;
• jest samowystarczalny – Rzymian 11:35; Psalm 50:12; pamiętajmy, że nasza pobożność i nasze dobre czyny przede wszystkim są pożyteczne dla nas i bliźnich – Tytusa 3:8, 14, a my jesteśmy tylko nieużytecznymi sługami, gdyż robimy po prostu to, co do nas należy – nie wyświadczamy Bogu jakiejś łaski czy grzeczności – Łukasza 17:10;
• jest niezmienny – Malachiasza 3:6; Jakuba 1:17; to znaczy, że możemy oprzeć się na Nim i na Jego obietnicach jak na niewzruszonej, wiecznej skale;
• jest wszechobecny – Jeremiasza 23:24; Psalm 139:8; nigdzie nie jesteśmy poza zasięgiem Jego wzroku i obecności – chroni to nas przed grzeszeniem oraz przed zwątpieniem w dostępność Jego pomocy – Psalm 46:2;
ciąg dalszy za chwilę.
Ostatnio zmieniony czw paź 10, 2019 6:54 am przez Natan, łącznie zmieniany 1 raz.

Natan
Posty: 879
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: Przymioty (atrybuty) Boże

Postautor: Natan » czw paź 10, 2019 6:48 am

Przymioty (atrybuty) Boże, ciąg dalszy

* jest wieczny i jest w wieczności (poza czasem) – Psalm 90:2; 1 Tymoteusza 1:17; to znaczy, że nasze zbawienie wywodzi się z wieczności, nie jest zależne od zmiennych okoliczności losu czy warunków życia; jest pewne i stabilne, a my jako słabi i często niestali, uchwyćmy się wiecznego Boga, bo tylko On może nas uczynić stałymi;
• jako Stwórca nie jest częścią wszechświata ani stworzenia, nieskończenie przewyższa wszystko, co jest stworzone – Izajasza 40:25,
26; 44:24; uczy to nas pokory i bojaźni Bożej; do Stwórcy trzeba przystępować z należytą czcią, co nie wyklucza radości – Dzieje Apostolskie 2:43, 46;
• jest wszechwiedzący – 1 Samuela 2:3; zna przyszłość, jest Bogiem niezawodnych proroctw – Izajasza 42:9; możemy być pewni, że dotąd
niespełnione proroctwa, dotyczące przyszłości co do joty się spełnią;
• jest absolutnie mądry – Rzymian 16:27; jeżeli brak nam mądrości, to prośmy o nią Boga – Jakuba 1:5;
• jest wszechmocny – Marka 10:27; gdy słabniemy, szukajmy Jego pomocy – Izajasza 40:28-31; gdy nie widzimy wyjścia z sytuacji
pamiętajmy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych;
• jest sprawiedliwy, prawy, wierny i prawdomówny – 5 Mojżeszowa 32:4; jest święty – 1 Piotra 1:15, 16; co do wierności: pamięta o
wierzących bardziej niż najlepsza matka pamięta o swym niemowlęciu – Izajasza 49:15; to nas zachęca, gdyż Bóg dobrze wie o każdym naszym
zmartwieniu i na pewno nas nie opuści w próbie czy doświadczeniu; my także pozostańmy wierni względem Niego – 2 Tymoteusza 2:11-13;
• nie ma nic wspólnego z nieprawością, w żadnym wypadku nie jest autorem zła; nie ma w Jego osobowości drugiego dna, czegoś mrocznego
i niepokojącego, jakiegokolwiek moralnego zła – Joba 34:10-15; 1 Jana 1:5; chcąc pozostać z Nim w przyjaźni my również powinniśmy unikać
wszelkiej formy zła i zajmować się dobrem – 1 Tesaloniczan 5:22;
Dokończenie za chwilę

Natan
Posty: 879
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: Przymioty (atrybuty) Boże

Postautor: Natan » czw paź 10, 2019 6:51 am

Przymioty (atrybuty) Boże, dokończenie

nienawidzi grzechu, zła i bezprawia – Psalm 5:5-7; my także brzydźmy się wszelkim złem, a miłujmy dobro – Hebrajczyków 1:9; Rzymian 12:9;
• jest miłosierny i łaskawy, cierpliwy i pełen dobroci, nieskory do gniewu i przebaczający – Psalm 103:8-14; skoro nasz Bóg jest tak
bardzo łaskawy, to dlaczego my jesteśmy tak mało łaskawi dla bliskich i bliźnich w codziennych relacjach?
• Jego dominującą cechą jest miłość – 1 Jana 4:8-10; po miłości poznaje się poszczególnego chrześcijanina i prawdziwy Kościół – Ew. Jana 13:34-35;
jedynie On może uwolnić nas od winy za nasze grzechy – Izajasza 43:25; nie chodźmy w przygnębieniu z powodu poczucia winy, lecz okażmy
skruchę i odwróćmy się od grzechu, jak najszybciej wyznając go w Imieniu Chrystusa – 1 Jana 1:8-10;
• w gniewie karze zatwardziałych grzeszników – Rzymian 1:18; 2:4-8; surowość i dobroć, sprawiedliwość i łaskawość pozostają w Nim w
doskonałej harmonii – Rzymian 11:22; jako rodzice musimy być dobrzy dla naszych dzieci, lecz czasami miłość wymaga stanowczości, a nawet
surowości;
• jedynie On jest Bogiem i tylko Jemu należy się chwała – Izajasza 42:8; 44:6-8; Objawienie 4:11.

Czy macie jakieś przemyślenia na ten temat?

Awatar użytkownika
Grzes55555
Posty: 658
Rejestracja: czw wrz 24, 2015 10:17 pm

Re: Przymioty (atrybuty) Boże

Postautor: Grzes55555 » czw paź 10, 2019 10:21 am

I może jeszcze Bóg który uzdrawia.

JHWH-Rafa, Jestem-Uzdrawiający

Imię JHWH-Rafa po raz pierwszy występuje w Biblii w 2 Mojż. 15:26:

„Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali trzy dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara, i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka; dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc; Co będziemy pić? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo; i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył, I rzekł: Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz. I przybyli do Elim, gdzie było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm; i tam nad wodą rozłożyli się obozem.” (2 Mojż. 15:22-27, BW)

Powstaje pytanie, co oznacza to imię – czy Jestem-Uzdrawiający oznacza leczenie fizycznych dolegliwości, czy też umysłowych i emocjonalnych? Czy chodzi tu o rany cielesne, czy duchowe? Odpowiedzi poszukajmy w tekście Słowa Bożego.

We wskazanym fragmencie Bóg, Jestem-Uzdrawiający, uzdrowił wodę, która stała się zdatna do picia. Pozornie kluczowym było tu wrzucenie drzewa do wody. Przyglądając się jednak Słowu Bożemu widzimy, że w Mara zaszło coś znacznie bardziej istotnego – lud znalazł się trudnej sytuacji i zaczął szemrać przeciwko Mojżeszowi, a Mojżesz wołał do Pana, który odpowiedział na to wołanie. Aby lepiej zrozumieć tę sytuację warto przeczytać fragment z 2 Mojż. 13:21-22:

„A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień ani słup ognia w nocy.” (2 Mojż. 13:21-22, BW)

Brak wody nie był stąd rezultatem złego przywództwa Mojżesza, który przez pomyłkę zaprowadził Izraelitów do Mara, gdyż to sam Bóg ich prowadził. Bóg, który niedawno okazał swoją potęgę na Egipcjanach i przeprowadził ich przez Morze Czerwone celowo poddał ich próbie. Czy widząc Jego potęgę i cuda będą pamiętać o tym, co dla nich uczynił, czy też... zaczną szemrać PRZECIWKO naznaczonemu przez Boga przywódcy, negując Boże prowadzenie i Bożą wolę. Jaka stąd płynie nauka dla nas? Czy nie jest tak, że często cieszymy się z Bożej opieki i Bożego prowadzenia w naszym życiu, ale bardzo szybko upadamy na duchu i zaczynamy narzekać, gdy pojawiają się trudności? Czy nie powinniśmy wtedy jak Mojżesz wołać do Boga, aby uzdrowił On nasze życie, aby osłodził w nim jakieś „gorzkie wody”?

Jak wskazuje dalsza część tekstu, Bóg warunkowo obiecał Izraelitom nie dotykanie ich chorobami, które wcześniej spadały na Egipcjan, jednak oczekiwał On określonego zachowania z ich strony. „Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył” (2 Mojż. 15:25, BW) – jednocześnie z uzdrowieniem wody i nadaniem obietnicy Bóg wskazał, aby (2 Mojż. 15:26):
a) pilnie słuchać głosu Pana, Boga swego,
b) czynić to, co prawe w oczach Jego,
c) zważać na przykazania Jego i strzec wszystkich przepisów Jego.

Co to oznacza dla nas dziś? Choć dzięki ofierze Jezusa Chrystusa nie jesteśmy pod prawem mojżeszowym, ale pod zakonem Chrystusowym , to jednak nie oznacza to, że możemy grzeszyć . Dzięki wspaniałemu darowi, ofierze Jezusa, możemy dziś przez wiarę być usprawiedliwieni w Nim pomimo naszych upadków – jednak nadal powinniśmy słuchać głosu Pana (Słowa Bożego), czynić to, co prawe w Jego oczach (stosować Słowo Boże w życiu) oraz zważać na Jego przykazania (kierować się w życiu wytycznymi Słowa Bożego) .

Analizując przytoczony fragment Słowa Bożego należy zauważyć, kto nakładał chorobę i na kogo. Przydatnym będą tu inne fragmenty ze Słowa Bożego, 5 Mojż. 32:39 oraz Iz. 45:6-7:

„Patrzcie teraz, że to Ja, Ja jestem A oprócz mnie nie ma boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem, Ja ranię i leczę, I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać.” (5 Mojż. 32:39, BW)

„Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynię to wszystko.” (Iz. 45:6-7, BW)

___________
„I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu.” (1 Kor. 9:20-21, UBG).
„Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże!” (Rzym. 6:15, UBG).
„A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez niego.” (Kol. 3:17, UBG).
„Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga, jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocy, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa.” (1 P 4:11, UBG).

„I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu.” (1 Kor. 9:20-21, UBG).
„Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże!” (Rzym. 6:15, UBG).
„A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez niego.” (Kol. 3:17, UBG).
„Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga, jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocy, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa.” (1 P 4:11, UBG).

Choroba jako wynik narażania życia dla sprawy Chrystusa.

Podsumowując, przyczyny chorób, na które wskazuje Słowo Boże, to m.in.: grzech danego człowieka, grzech i trwanie w odstępstwie przez naród, grzeszne działanie przywódców narodu, wypowiadanie się przeciwko sługom Bożym, grzech i odstępstwo przodków danego człowieka, niegodne uczestnictwo w pamiątce wieczerzy Pańskiej, a także również bez związku z grzechem, ale dla objawienia się dzieł Bożych oraz jako wynik narażania życia dla sprawy Chrystusa.


Warto jest również sprawdzić w Słowie Bożym, jakiego rodzaju choroby leczy Bóg:

„Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje.” (Psalm 103:2-3, BW)

Bóg leczy wszystkie choroby.

„W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: Tak mówi Pan: Uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy: Ach, Panie! Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści: Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż, uleczę cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana.” (2 Królów 20:1-5, BW)

Bóg może uleczyć nawet te choroby, które są na śmierć, zapowiedziane przez Jego proroków.

„Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud, I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię.” (2 Kronik 7:13-14, BW)

Bóg może uzdrowić ziemię i jej mieszkańców, w odpowiedzi na ukorzenie się przed Nim, modlitwę i odwrócenie od złego postępowania.
„Uzdrawia tych, których serce jest złamane, I zawiązuje ich rany.” (Psalm 147:3, BW)

Bóg uzdrawia złamane serca, leczy duszę i psychikę ludzi.

„Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność;” (Łk. 4:18, UBG)

Bóg uzdrawia od uzależnień . Bóg uzdrawia też cielesną i duchową ślepotę, co pozwala zarówno na przejrzenie fizyczne, jak i poznanie prawdy.

„On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni. Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz.” (1 P 2:24-25, UBG)

Bóg leczy całego człowieka – ofiara Jezusa Chrystusa pozwala na życie w sprawiedliwości tym, którzy się do Niego nawrócili.


Podsumowując: Słowo Boże wskazuje, że Bóg leczy wszystkie choroby, w tym choroby śmiertelne, a także ziemię i jej mieszkańców, uzdrawia On również złamane serca, duszę i psychikę, uzależnienia, ślepotę cielesną i duchową, całego człowieka – poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa pozwalając na życie w sprawiedliwości tym, którzy nawrócili się do Jezusa.

Niezależnie od tego, czy choroba dotyczy ciała, czy też ducha, chory powinien najpierw szukać pomocy u Jestem-Uzdrawiającego. Dobrze obrazuje to następujący fragment:

„W trzydziestym dziewiątym roku swojego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmagała; lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy. I spoczął Asa ze swoim ojcami, umierając w czterdziestym pierwszym roku swego panowania.”
(2 Kronik 16:12-13, BW)

Warto jest pamiętać, że Bóg osądzi grzechy również w życiu dzieci Bożych – nawet, jeśli one same nie były ich świadome. Wyraźnie wskazywał na to apostoł Paweł:

________
„Przez co bowiem ktoś jest pokonany, przez to też jest zniewolony” (2 P 2:19, UBG).

„Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam, jednak nie jestem przez to usprawiedliwiony, lecz tym, który mnie sądzi, jest Pan.” (1 Kor. 4:4, UBG)

Istotnym jest, aby prosić Boga o to, aby pokazywał nam nasze grzechy, abyśmy nie błądzili – a jeśli znajdziemy grzech w swoim sercu, to musimy z nim „walczyć aż do krwi” . W przeciwnym razie, ignorowania grzechu w naszym życiu, może to doprowadzić do choroby (lub wstrzymać proces uzdrowienia), zgodnie z:

„Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej; lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście.” (Przysłów 28:13-14, BW)

Pamiętajmy również, że niezależnie od tego, w jak trudnych lub szkodliwych warunkach żyjemy, wiara w Jezusa Chrystusa daje nam potężną ozdrowieńczą siłę, zgodnie z:

„A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami; Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie.” (Mk. 16:17-18, UBG)

Co jest zgodne wezwaniem Jezusa Chrystusa:

„Nie troszczcie się więc, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.” (Mt. 6:31-33, UBG)


Krzysztof Borawski,
Białystok, 08.05.2013 r.

Bibliografia:
1. Panie, pragnę Cię poznać, Kay Arthur, Precept Ministries International, Chattanooga 2005.
2. Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Nowy Przekład, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2008 (skrót: BW)
3. Pismo Święte Nowy Testament, Fundacja Wrota Nadziei, Toruń 2009 (skrót: UBG)
_______
„Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi;” (Hebr. 12:4, UBG).

Natan
Posty: 879
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: Przymioty (atrybuty) Boże

Postautor: Natan » pt paź 11, 2019 9:00 am

Grzegorzu,
Dziękuję za ten interesujący tekst.

Awatar użytkownika
Grzes55555
Posty: 658
Rejestracja: czw wrz 24, 2015 10:17 pm

Re: Przymioty (atrybuty) Boże

Postautor: Grzes55555 » pt paź 11, 2019 9:09 am

Drogi Natanie, drobnostka,nie jest to moja praca. Moim zdaniem jest to wartościowy tekst i takie pouczające treści powinny być rozpowszechniane, oczywiście jeżeli jest to coś prywatnego- pod warunkiem że autor pozwoli. Ja taką zgodę otrzymałem więc się dzielę.


Wróć do „Istota Boga”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość